Renhold av briller

Trinn 1: Fjern lo og støv
Trinn 2: Vask forsiktig med mild såpe
Trinn 3: Skyll grunding med rent vann
Trinn 4: Tørk med myk, tørr klut